Mål for beboerne

Denne side skal blændes i første omgang.

Der arbejdes med individuelle mål og delmål. Medarbejderne er derudover opsøgende i forhold til yderligere udviklingsmuligheder. Det betyder også, at medarbejderne skal være kritiske i forhold til rutiner der kan virke hæmmende for selvstændighed og udvikling.

Sådan følges der op på målene
Der følges løbende op på målene med borger, eventuelle pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer. Derudover laves der en grundig opfølgning én gang om året. Der udarbejdes en kort status på indsatsmålene hver tredje måned og en samlet evaluering til den årlige handleplan.